Samen de kerstgedachte in Fryslân rondsturen

24-12-2020 LEMMER – Provincie Fryslân heeft in samenwerking met Writer’s Block Murals 11 street art kunstwerken gerealiseerd, in 11 Friese steden en plaatsen. Hiermee willen zij, samen met de mienskip, een positieve en ondersteunende kerstgedachte de Friese samenleving insturen. Onder het motto: ‘Ik tink oan dy.’

Peter Reen en Serge Hollander van Writer’s Block Murals: “Wij geloven er sterk in dat mienskip, sociale verbondenheid, krachtenbundeling en positieve energie is wat onze maatschappij juist nu hard nodig heeft. Oog voor een ander die juist in deze periode steun kan gebruiken. Een klein vriendelijk gebaar met grotere impact dan we misschien zouden denken. De Friese kunstenaar Wytze Hoogslag laat je via de kleurrijke kunstwerken weten dat iemand aan je denkt.”

Een ansichtkaart voor een dierbare
De muurschilderijen zijn inmiddels door Wytze Hoogslag in alle 11 steden en plaatsen ingekleurd. Van de muurschilderijen zijn 11 ansichtkaarten gemaakt. Deze zullen na de lockdown beschikbaar zijn in winkels in iedere stad. Daarnaast zijn de 11 kaarten nu digitaal beschikbaar. Iedereen kan een gratis, zelf in te kleuren versie, downloaden en uitprinten via de website van Merk Fryslân. Op Writersblock omapost.nl kunnen mensen een door de kunstenaar ingekleurde versie van een ansichtkaart rechtstreeks digitaal opsturen naar opa, oma, oom, tante, vriend, vriendin of een andere dierbare die een opsteker kan gebruiken.

Deputearre Douwe Hoogland: “Neffens my hawwe wy, nettsjinsteande de strangere maatregels in moaie manier fûn om dy minsken, dy’t yn dizze feestlike en dochs iensume tiid ekstra stipe nedich hawwe, witte te litten dat wy oan hja tinke. Iensumens en ûnfoldwaande soarch foar inoar komt foar yn ús Fryske maatskippij. En mei dizze keunstwurken kinne wy mei elkoar sjen litte dat wy dêr oandacht foar hawwe.”