Samen voor biodiversiteit steunt 2 Friese projecten

24-08-2021 LEMMER – Dinsdag 24 augustus hebben 10 projecten een financiële bijdrage van maximaal 25.000 euro gekregen uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds om de biodiversiteit in hun eigen omgeving te herstellen. Het Innovatiefonds is een initiatief van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De 10 projecten werden geselecteerd uit een totaal van meer dan 70 aanvragen.

1. BûtenLOKAAL voor verbinding met de natuur – Friesland
In het dorp Akkrum-Nes werken dorpsbewoners, een boer, scholen, natuurorganisaties, een gezinshuis en de gemeente samen om mensen weer dichter bij de natuur te brengen. Samen maken ze het dorp groener en richten ze een biodivers ‘buitenlokaal’ in.

2. Hoogstambomen voor de spotvogel – Friesland
Vijftig boeren, een grote groep burgers, natuurorganisaties, een school, overheden en het waterschap schieten in dit project de spotvogel te hulp. Samen planten ze op boerenerven hoogstamboomgaarden aan, die als leef- en foerageergebied dienen voor de spotvogel en die andere dieren zoals vleermuizen en insecten een handje helpen.