Sanering van astbestdaken wordt vaker uitgesteld

08-01-2021 LEMMER – Er wordt door eigenaren van gebouwen met een asbest dak minder haast gemaakt met het saneren daarvan. In het afgelopen jaar was er sprake van een daling van circa 40% ten opzichte van 2019. Er werd naar schatting circa 6,5 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd.

Het is aannemelijk dat door het stoppen van de landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken in 2018 de cijfers teruglopen, aldus het Programmabureau Asbestversnelling. Ook kunnen de coronacrisis en het ‘niet doorgaan van het asbestdakenverbod medio 2019’ meespelen.

Het kabinet stimuleert het verwijderen van asbestdaken, maar een verbod op het hebben van zo’n dak na 2024 sneuvelde in 2019 in de Eerste Kamer. In Nederland ligt er naar schatting nog circa n 80 miljoen m2 aan asbestdaken, waarvan 25 miljoen m2 bij particuliere eigenaren en 55 miljoen bij bedrijven.