Schouten moet locatiegegevens PAS-meldingen openbaar maken

30-01-2021 Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet de locatiegegevens van 10 PAS-meldingen openbaar maken. Dit heeft de Raad van State afgelopen week bepaald. De hoogste bestuursrechter bevestigt hiermee een eerdere uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland die in juli 2020 tot hetzelfde oordeel kwam. 

De uitspraak heeft tot gevolg dat de minister de adres- en topografische gegevens van 10 agrarische bedrijven openbaar moet maken, zoals milieuorganisatie Coöperatie Mobilisation for the Environment had gevraagd. Deze agrarische bedrijven deden in de periode 2015-2019 een PAS-melding.
 
Tussen 2015 en 2019 was op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor activiteiten met een beperkte stikstofuitstoot geen vergunning nodig. Bedrijven konden met een melding volstaan. Mobilisation for the Environment vroeg de minister om alle PAS-meldingen die in deze periode zijn gedaan openbaar te maken om zo een volledig beeld te krijgen van de stikstofuitstoot.

De minister heeft circa 3.500 meldingen openbaar gemaakt, met uitzondering van de locatiegegevens. Daartegen kwam de milieuorganisatie eerder in beroep bij de rechtbank Noord-Nederland. Uit praktische overwegingen besloot de rechtbank eerst uitspraak te doen over 10 meldingen van agrarische bedrijven uit Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Daarover oordeelde de rechtbank in juli 2020 dat de minister ook de locatiegegevens van de bedrijven openbaar moest maken. Tegen die uitspraak kwamen de minister en LTO Noord in hoger beroep bij de Raad van State. 
 
De Raad van State oordeelt dat de gevraagde locatiegegevens niet alleen milieu-informatie, maar in het bijzonder ook emissiegegevens zijn. Dit is belangrijk, omdat de Wet openbaarheid van bestuur in vergelijking met andere soorten informatie minder mogelijkheden biedt om het verstrekken van milieu-informatie te weigeren, in het bijzonder bij emissiegegevens.

De Wet openbaarheid van bestuur heeft namelijk als doel om zoveel mogelijk informatie openbaar te maken over uitstoot in het milieu. Daarom bepaalt deze wet bijvoorbeeld dat als om emissiegegevens wordt gevraagd, de privacy van belanghebbenden geen rol mag spelen bij de beslissing om deze openbaar te maken. De minister heeft in dit geval wel rekening gehouden met de privacy van belanghebbenden en de emissiegegevens mede om die reden geweigerd. Dat is onterecht.
 
De minister hoeft emissiegegevens niet openbaar te maken als de veiligheid van bedrijven daardoor in het geding komt of als daarmee sabotage wordt voorkomen. Maar volgens de Raad van State moeten daar dan wel concrete aanknopingspunten voor bestaan. De enkele vrees daarvoor is onvoldoende.

Het gevolg van de uitspraak is dat de minister de gevraagde locatiegegevens van de 10 agrarische bedrijven openbaar moet maken. De rechtbank Noord-Nederland kan nu de zaak over de resterende PAS-meldingen in behandeling nemen en daarin uitspraak doen.

Meer informatie is te vinden in de volledige uitspraak van de Raad van State.