Seismisch onderzoek door Vermilion gestart

17-11-2021 LEMMER – Afgelopen weekend is Vermilion gestart met het daadwerkelijke seismisch onderzoek in onze gemeente. Seismisch onderzoek wordt gebruikt om inzicht te krijgen in mogelijke aanwezigheid van aardgasvoorraden en aardwarmte in de diepe ondergrond. Het onderzoek duurt tot eind december 2021. Tijdens het onderzoek kunt u (kort) hinder ondervinden.  

Mogelijke hinder
In de komende periode vindt het opwekken van de geluidsgolven plaats en het meten en registreren van de teruggekaatste golven. Tijdens deze werkzaamheden kan er gedurende korte tijd enige hinder ondervonden worden, als vibrotrucks dicht in de buurt zijn of seismologische ladingen ontstoken worden. Op het moment dat de seismische ladingen worden ontstoken kan een dof geluid te horen zijn. Daarnaast rijdt er verkeer door het gebied en lopen er mensen in het gebied die de werkzaamheden uitvoeren. Tijdens de uitvoering vindt constante monitoring plaats of de opgewekte golven binnen de daarvoor geldende normen blijven. Begeleiding vanuit Vermilion is aanwezig bij de uitvoering om toezicht te houden.

Meer informatie, vragen of meldingen
Kijk voor meer informatie op de website van Vermilion. U kunt van maandag t/m vrijdag contact opnemen met het veldkantoor van Vermilion voor meer informatie, vragen of meldingen over het project: