September is geschikte maand om grasland door te zaaien

07-08-2022 LEMMER – Veehouders kunnen de levensduur van hun blijvend grasland verlengen met doorzaai van Engels raaigras. September is een goed moment om dit te doen. Op basis van ervaringen van een studie doen onderderzoekers een aantal aanbevelingen voor doorzaai.

De omstandigheden worden richting het eind van het groeiseizoen gunstiger voor graslandverbetering met doorzaaien om het aandeel Engels raaigras in percelen te verhogen. De hoeveelheid licht wordt minder, waardoor kiemplanten minder concurrentie hebben van het bestaande gras. Daarnaast is de vochtvoorziening meestal beter, omdat er minder vocht verdampt en er meestal meer regen valt.

Vooraf kort maaien en stevig eggen onder droge omstandigheden verwijdert ongewenste soorten, maakt ruimte in de zode voor de kiemplanten en is goed voor het resultaat. Aanrollen van het doorgezaaide land verbetert de vochtvoorziening en daarmee de opkomst. Bij uitblijven van regen, kan de teler eventueel nog beregenen na het doorzaaien.