Sociaal domein Fryslân rechterlijk gecorrigeerd bij aanbesteding

16-09-2021 LEMMER – Volgens de rechter moet de aanbesteding voor de specialistische hulp binnen de jeugdzorg opnieuw worden uitgezet. Volgens de rechter is er bewezen dat kleinere aanbieders binnen deze zorg niet evenveel kansen krijgen als grote(re) aanbieders. Eerder waren er door het SDF nieuwe regels opgesteld ten aanzien van het inkoppen van zorg.

Kleine(re) zorgaanbieders dreigden door de nieuwe opgestelde criteria buiten de boot te vallen ten aanzien van de aanbestedingen. Zorgaanbieders waren hier niet mee eens en de rechter gaf de kleine(re) zorgaanbieders gelijk. De kleine(re) aanbieders willen nu zo snel mogelijk in gesprek met het SDF om alsnog de mogelijkheid te krijgen zorg aan te bieden aan hun cliënten. Diverse gemeente gaven te kennen geen vertrouwen te hebben bij kleinere zorg organisaties.

Het SDF heeft aangegeven niet te willen reageren op de uitspraak van de rechter echter hebben ze wel aangegeven het vonnis verder te willen onderzoeken.