Speciale ambtenaar woningbouw

02-08-2021 JOURE – Een speciale ambtenaar moet woningbouwprojecten in de dorpen van gemeente De Fryske Marren aanzwengelen en begeleiden. Het initiatief voor de aanstelling ervan komt van Roel Roelevink, die met een motie daartoe de volledige steun van de gemeenteraad kreeg. Hij diende de motie met FNP, PvdA, ChristenUnie, Kleurrijk Fryske Marren en de Burgerpartij De Fryske Marren in.

De gemeente moet een actieve rol in de woningbouwplannen voor de dorpen spelen. Nu is de rol van burgemeester en wethouder volgens hem nogal passief. De woonvisie voor De Fryske Marren geeft weliswaar aan dat de gemeente een faciliterende rol heeft, maar in tijden van hoge woningnood is dat onvoldoende. Als dorpen of steden met plannen voor de bouw van woningen komen, dan moet de gemeente als partner optreden en actief meedenken en meehelpen mocht dat nodig zijn. ,,We willen daarvoor binnen de organisatie een ambtenaar vrijmaken’’.

Met de aanstelling van een speciale ambtenaar wil de gemeenteraad de leefbaarheid in de dorpen vergroten. ,,Als gemeente spelen we een belangrijke rol in woningbouwplannen. We moeten niet alleen actief meedenken, maar ook zoeken naar oplossingen.’’ De initiatiefnemers zijn vaak vrijwilligers, die niet altijd de kennis in huis hebben, terwijl het hen vaak ook aan tijd ontbreekt om nieuwbouw in hun  woonplaats te realiseren.