Sportakkoord keert subsidies uit

01-06-2021 LEMMER – In 2020 is in gemeente De Fryske Marren gestart met een traject om te komen tot een lokaal
Sport- en Beweegakkoord. Verschillende sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke instellingen hebben in een aantal bijeenkomsten de ambities geformuleerd. Op 18 september 2020 is het lokaal Sport- en Beweegakkoord formeel ondertekend en is de regiegroep aan de slag gegaan om bekendheid te geven aan het akkoord en de aanvragen te beoordelen.

Elk jaar kan de regiegroep voor € 30.000,- aan subsidies verstrekken aan initiatieven die het sporten en bewegen in gemeente De Fryske Marren stimuleren. Tijdens de sportweek in september 2020 zijn vanuit het sport- en beweegakkoord o.a. springtouwen gefinancierd om de de jeugd van de basisscholen in gemeente De Fryske Marren te
laten bewegen. Inmiddels zijn er diverse aanvragen binnen gekomen en de regiegroep heeft deze getoetst aan de
criteria van het Sport- en Beweegakkoord. Vanwege de coronacrisis konden er niet veel activiteiten worden georganiseerd. Daarom heeft de regiegroep een aantal aanvragen voor specifiek materiaal om in de coronaperiode wel te kunnen trainen, toegekend. En ook met het criteria om een aanvraag te doen namens meerdere partijen (ook een belangrijke voorwaarde) is de regiegroep wat milder mee omgegaan.

De volgende subsidies zijn toegekend:
Volleybalclub VC Joure i.s.m. andere sportverenigingen, bijdrage voor een tijdelijke lichtinstallatie
om buitentrainingen mogelijk te maken (€ 3.025,36).
– Turn- en gymnastiek vereniging Pegasus Lemmer, bijdrage voor aanschaf buitensportmaterialen (€ 746,95).
– Gymnastiek vereniging De Wâlde Elahuizen, bijdrage voor aanschaf buitensportmaterialen (€ 746,95).
– Reddingsbrigade Lemmer, aanschaf portofoons voor gebruik ondersteuning tijdens (sport)evenementen
(€ 1.430,70).
– SportXperience Bakhuizen, bijdrage voor opzet buitensportactiviteiten (€ 100,-).

De regiegroep komt 1x per kwartaal bij elkaar om de aanvragen te beoordelen. Meer informatie, over wat het Sport- en Beweegakkoord inhoudt en hoe en wanneer je subsidie kunt aanvragen, kun je vinden op de website: https://sportbedrijfdefryskemarren.nl/sportakkoord.