Stichting Dier&Recht kritisch over antibioticagebruik in vleeskalversector

18-01-2021 JOURE – Hoewel het antibioticagebruik in de Nederlandse kalversector tussen 2009 en 2019 is gehalveerd, blijft de inzet van antibiotica onverantwoord hoog, stelt de Stichting Dier&Recht. Hierdoor ontstaan resistente bacteriën die een risico vormen voor de volksgezondheid. De stichting ziet een verband tussen de inzet van antibiotica en de leefomstandigheden voor de dieren. De organisatie roept minister Schouten van LNV in een brandbrief op om de kalversector drastisch te hervormen.

Nederland heeft een zeer grote kalversector die vrijwel volledig produceert voor de export. In eigen land is er nauwelijks vraag naar kalfsvlees. Om aan de buitenlandse vraag te voldoen, worden jaarlijks honderdduizenden jonge kalveren, vaak over lange afstanden geïmporteerd. Op verzamelplaatsen, tijdens het transport en de bedrijven die de kalveren ontvangen kunnen gemakkelijk infecties optreden.

Omdat het immuunsysteem van de jonge dieren nog niet goed is ontwikkeld, zijn ze bijzonder vatbaar voor ziektes als diarree en longontsteking. Op het kalverbedrijf dragen de huisvesting en de voeding volgens stichting Dier& Recht bij aan een verlaging van hun weerstand. Er wordt daarom relatief veel antibiotica gebruikt, stelt de stichting.

Een hoog antibioticagebruik kan leiden tot resistenties van bacteriën die ook gevaarlijk zijn voor mensen. In onderzoek van het RIVM werd in 90% van de onderzochte monsters kalvermest resistente bacteriën gevonden. Daarnaast bevatte kalvermest de hoogste concentraties van residuen van antibiotica maar ook het grootste aantal verschillende antibiotica.

Stichting Dier&Recht heeft een kritisch rapport over het antibioticagebruik in de kalverhouderij opgesteld. De dierenbeschermingsorganisatie roept minister Schouten in een brandbrief op om de kalverhouderij drastisch te hervormen.