Stichting present in de tuin!

14-01-2023 LEMMER/BALK – In 1 dag verlichten wat al maanden donker is, dat is wat Present doet. Achter elke voordeur gaat wel eens iets mis. Door allerlei oorzaken zoals ziekte, geen voldoende financiële middelen, geestelijke nood kunnen mensen het overzicht kwijt raken. Bij het vrijwilligerswerk van Present gaat het om praktische en sociale acties.

De sociale actie waarvoor deze aanvraag is, gaat over de ontwikkeling van een tuinproject. In samenwerking met andere organisaties is dit project ontstaan. Hierbij komen verschillende doelgroepen van de samenleving samen om elkaar te ondersteunen. Doordat bewoners fysiek/geestelijk niet meer in staat zijn om hun tuin te onderhouden voor al een langere periode wordt het voor hen een steeds groter probleem. Door middel van dit tuinproject kunnen mensen van het AZC buiten het AZC tuinwerkzaamheden gaan doen. Dit bewerkstelligd wederzijdse contacten, integratie en plezier vanwege dat de tuin weer in goede staat is.

Hiervoor zijn natuurlijk tuingereedschap, overalls en werkschoenen nodig zodat de mensen van het AZC het tuinwerk goed uit kunnen voeren. Voor minstens 5 personen willen we o.a. een overal, schoenen en klein tuingereedschap aanschaffen. Als er extra middelen binnen komen dan willen we dit uitbreiden met jassen zo’n € 100,- per stuk, kniebeschermers € 25,- per stuk, tuinhandschoenen € 10,- per stuk en eventueel nog klein hand tuingereedschap voor totaal € 120,-.

Alle betrokken organisaties, Dynhus, sociaalwerk de Kear, AZC en Present dragen bij en faciliteren vanuit hun eigen organisatie. Helaas hebben zij geen financieel budget voor dit project.

Budget verdeling
– Klein tuin gereedschap €100,-
– 5 paar Werkschoenen €500,-
– 5 paar Tuin overalls €400,-
_________________________________

Totaal €1.000,-

Wilt u ook helpen en doneren? Klik dan op: https://samenvoordebuurt.nl/nl/initiatives/activities/details/funding/715/present-in-de-tuin