Stichting Present – Online voorlezen bewoners woonzorgcentrum

18-02-2021 LEMMER – Deze week wordt in diverse woonzorgcentra van Zorggroep Hof en Hiem een pilot gehouden met het voorlezen aan bewoners via een tablet. Stichting Present De Fryske Marren faciliteert via de bedrijven die meedoen aan dit initiatief, de woonzorgcentra met de mensen en de middelen.

Nieuwe manier van contact leggen
De bewoners die zich hebben opgegeven, ontvangen voor deze activiteit een tablet en loggen in op een afgesproken tijdstip. Via Teams loggen medewerkers van bedrijven in op hetzelfde moment. Zij zijn in de gelegenheid gesteld om onder werktijd voor te lezen aan ouderen die dat fijn vinden. Op die manier zijn deze bedrijven maatschappelijk verantwoord bezig en ervaren medewerkers ook hoe leuk het kan zijn om vrijwilligerswerk te doen. Voor de bewoners is het een bijzonder moment om contact te hebben met een voor hen onbekend persoon.

Bijzondere interactie
De eerste reacties van de bewonerszijn lovend. Men is enthousiast over het contact met deze onbekende mensen, de gezelligheid van het moment. Ook vindt men het bijzonder om op deze manier voorgelezen te worden en het gesprek te voeren dat daaruit voortvloeit. “Deze bewoners zijn zo enthousiast! We willen dit graag voortzetten, als er mogelijkheden voor zijn. We geloven echt dat het een meerwaarde kan bieden aan het welzijn van onze bewoners”, aldus Lambertina Feenstra, activiteitencoördinator bij woonzorgcentrum Talma Hiem in Balk.

Andere voorleesmomenten
Stichting Present De Fryske Marren heeft ervoor gezorgd dat ook in Vegelin State in Joure, Doniahiem in Sint Nicolaasga en woonzorgcentrum Sint Theresia in Joure (onderdeel van zorggroep Sint Maarten) deze week voorleesmomenten worden georganiseerd. Present is een landelijke organisatie en zij wil een beweging op gang brengen waarin men omkijkt naar elkaar. Ze doen dit door deze gedachte in de praktijk te brengen en te zorgen dat met name inwoners die extra hulp nodig hebben te helpen waar dat in hun vermogen ligt. Present de Fryske Marren kan bestaan door giften, donaties en subsidie van o.a. inwoners, kerken, bedrijven, gemeente en andere organisaties.