Stichting Westermeer verstrekt € 39.450,00 aan subsidies

12-12-2022 JOURE – Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vijfde vergadering van 2022 een tiental subsidies toegekend. De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 180.00,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van tien aanvragen. De toekenningen betreffen:

A. Stichting vier het Leven
Voor een bijdrage in de kosten betreffende het organiseren van “Vier in het leven Matinees” voor ouderen en vrijwilligers in het werkgebied van de Stichting Westermeer heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.750,00 toegezegd.

B. Gymvereniging ODI Sintjohannesga
Voor het aanschaffen van diverse sportattributen heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.000,00 toegezegd.

C. CBS It Haskerfjild   
Voor de realisering van een “groen schoolplein”, waar het spelen in het groen een grote rol speelt, heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 toegezegd.

D. Vereniging vrouwenkoor “Brûzenije”
Voor de organisatie van een lustrumdag voor de leden van genoemde vereniging wegens het 25 jarig bestaan op 10 november 2023 heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.000,00 toegezegd.

E. Stichting Afûk te Leeuwarden
Voor een bijdrage in de kosten om het kinderboek “De Letterfretter” volgend jaar (2023) aan te bieden aan bepaalde groepen van de basisscholen in de voormalige gemeente Skarsterlân en Terherne (het werkgebied van Stichting Westermeer) heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 3.000,00 beschikbaar gesteld.

F. Oranjevereniging Sintjohannesga e.o..
Voor het aanschaffen van een aanhangwagen met betimmerde huif voor het opslaan en het vervoeren van materialen t.b.v. de elektra tijdens het dorpsfeest heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.300,00 toegezegd.

G. Stichting IJs- en Skeelerbaan Sint Nicolaasga
Voor de realisering van een opslag voor apparatuur, onderhoudsmateriaal en trainingsmateriaal ten behoeve van de ijsbaan en het skeelercomplex in Sint Nicolaasga heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 beschikbaar gesteld.

H. Biljartvereniging Terhorne

Voor een bijdrage in de kosten betreffende de restauratie van het biljart, nieuwe speelballen en nieuwe keuen heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 500,00 beschikbaar gesteld.

I. Stichting Yn Sint Nyk
Voor een bijdrage in de kosten voor de aanschaf van een baardstel en pruik heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 500,00 beschikbaar gesteld.

J. Zangvereniging “Looft den Heer” Sintjohannesga
Voor een bijdrage in de kosten van de organisatie betreffende de uitvoering van het 100 jarig bestaan van genoemde vereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 400,00 beschikbaar gesteld.

Stichting Westermeer is een stichting die uit de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen en schenkingen subsidies verleent aan stichtingen en verenigingen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, voor initiatieven op maatschappelijk, cultureel, sociaal en recreatief gebied.

Daarmee wil Stichting Westermeer de helpende hand uitsteken om belangrijke initiatieven op genoemde terreinen een zetje in de goede richting te geven. En dat heeft de Stichting Westermeer in de ruim vijfenvijftig jaar van het bestaan gedaan in de vorm van subsidies voor projecten ’tot nut van het algemeen’.