Structureel herstel corona door projecten uit mienskip

15-07-2022 LEMMER – Fryslân krijgt ruim 4,5 miljoen euro voor structureel herstel van de schade als gevolg van coronamaatregelen. Het geld wordt verdeeld over ruim 20 projecten uit de Friese mienskip. De subsidies maken deel uit van herstelmaatregelenpakket Lok op 1: ‘No en Moarn’ deel II, waarvoor de provincie op 28 april 2021 groen licht gaf.

De lockdowns en andere coronamaatregelen hebben tot veel economische schade geleid. De nood werd deels verzacht door maatregelen uit het ‘No’-deel. In dit deel van het herstelpakket lag de nadruk steeds op economische herstel. Het ging daarbij om subsidies voor bijvoorbeeld stages, het uitvoeren van coronamaatregelen, een ticketregeling om het maken van voorstellingen mogelijk te maken en extra activiteiten voor kwetsbare groepen om de leefbaarheid in dorpen en wijken te stimuleren.

Fryslân sterker uit de crisis
Deel II – het ‘Moarn’-deel – richt zich vooral op structurele versterking van MKB, onderwijs, toerisme, zorg en cultuur. Voor de besteding zijn initiatiefnemers in de mienskip uitgedaagd om met projectvoorstellen te komen die een bijdrage leveren aan herstel én veerkracht van Fryslân na de coronacrisis. Dat leidde tot ruim 20 projecten op het gebied van economie, onderwijs, arbeidsmarkt, gastvrijheid, leefbaarheid en cultuur. De rode lijn in alle projecten is het versterken van innovatiekracht, het wendbaarder maken van de arbeidsmarkt en het verbeteren van welzijn en participatie van zowel ouderen als jongeren.

De culturele projecten IIS, De Karavaan, Frisiana, Lake Woozoo en de Baren werden eerder al gefinancierd uit dit herstelpakket. Bij die projecten worden ruim 7.500 participanten, 48.000 bezoekers, 226 zelfstandig ondernemers (zonder personeel) en 72 dorpen betrokken. Door de brede opzet dragen de projecten bij aan een structuurversterking in de Friese samenleving. Om de subsidie efficiënt over al deze partijen te verdelen, wordt een beroep gedaan op de organisatie van Arcadia.

Meer informatie over het coronaherstelpakket.