Subsidie van 100.000 euro voor Stichting The Potato Valley

27-01-2021 LEMMER – Stichting The Potato Valley krijgt voor de periode 2021-2022 een subsidie van 100.000 euro van de provincie Friesland. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten op dinsdag 26 januari besloten. Met de steun van de provincie kan de stichting de bestaande werkzaamheden continueren en een nieuw plan van aanpak uitvoeren.

Met het plan ‘Naar een economisch vitale kringlooplandbouw in het noordelijk pootaardappelgebied, Kracht door verbinding’ wordt onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van de kringlooplandbouw in relatie tot de pootaardappelteelt en het initiëren, genereren en aanjagen van kennisontwikkeling om de kennis en kunde in de akkerbouw in de noordelijke kleigebied op hoog niveau te houden en brengen.