Toekomst van Nannewiid gaat nieuwe fase in!

19-03-2022 OUDEHASKE – Na vijf jaar komt er eindelijk schot in het toekomst van het Nannewiid. Het Nannewiid slibt snel dicht en mede door waterplanten is de recreatieve functie nagenoeg tot nul gedegradeerd.  Als we nog vijf jaar wachten kunnen we met droge voeten naar de overkant lopen. Wetterskip geeft de eerste aanzet tot mogelijk baggeren in 2023.  Naast dit goede nieuws is gedeputeerde Friso Douwstra op bezoek geweest bij het Nannewiid.

Baggeren
Wetterskip Fryslân wil de kwaliteit van het water van het Nannewiid bij Oudehaske gaan verbeteren, door een gedeelte van de plas uit te baggeren. Als voorbereiding worden er vanaf 21 maart vanaf een boot metingen gedaan. Samen met Provincie Fryslân en Staatsbosbeheer werkt het waterschap aan een subsidieaanvraag om het werk te financieren. Als deze subsidie wordt toegekend, dan verwacht het waterschap medio 2023 met het baggeren te starten.

Doel voor Nannewiid: schoon water, vol leven
Het Nannewiid is een polderplas in oorspronkelijk veengebied. De plas is aangewezen als een water waar de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water gehaald moeten worden. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon is. Voor het Nannewiid betekent dit dat de waterkwaliteit van de plas moet verbeteren. Zodat planten en dieren die bij dit type water horen of voor zouden moeten komen, hier weer kunnen leven. Door een laag slib van de bodem van de plas te verwijderen, verbetert de waterkwaliteit. Schoon water is goed voor plant en dier.

Relatie met gebiedsplan Nannewiid
Wetterskip gaat in gesprek met Stichting Nannewiid, omdat de bagger op dit moment niet alleen voor de waterkwaliteit, maar ook voor de waterrecreatie op het Nannewiid een probleem is.

Stichting Nannewiid stelde in 2021 een gebiedsplan voor het Nannewiid op. Eén van de onderdelen van dit plan is het baggeren van de plas zodat waterrecreatie weer beter mogelijk wordt. Het waterschap wil graag samen met andere partijen de mogelijkheden onderzoeken om ons baggerwerk voor de waterkwaliteit te combineren met het baggeren voor de waterrecreatie, dus werk met werk maken. Wetterskip trekt daarin graag samen met de partijen in het gebied op: Stichting Nannewiid, gemeente De Fryske Marren, Staatsbosbeheer en Provincie Fryslân.

Gebiedsgedeputeerde op bezoek
Afgelopen week was gedeputeerde Friso Douwstra op bezoek bij Nannewiid om zich te laten voorlichten over de plannen. Het intrigeerde hem waarom het ondanks alle steun van de Mienskip nog niet gerealiseerd is. Hij gaat zich komende tijd ook verder hierin verdiepen. Samen met de gemeente De Fryske Marren, Streekwurk, Staatsbosbeheer en Wetterskip moet dit toch van de grond kunnen komen

Meer informatie
Voor Stichting Nannewiid kunt u contact opnemen met Roel van den Beuken 06 55837299. Actuele informatie over het project vindt u op: www.wetterskipfryslan.nl/nannewiid.