Toename nieuwe vacatures in 2021 voor alle beroepen

08-06-2022 LEMMER – Na een periode van zes jaar waarin het aantal nieuwe vacatures onafgebroken toenam, daalde het in 2020 met 241 duizend tot 1,0 miljoen. In 2021 nam het aantal ontstane vacatures weer toe met 400 duizend tot 1,4 miljoen, het hoogste aantal sinds het begin van de meting. Deze toename was in alle beroepsklassen zichtbaar.

Vooral veel nieuwe vacatures in de horeca
De toename van het aantal nieuwe vacatures is terug te zien in alle bedrijfstakken. Vooral in de horeca ontstond er in 2021 meer vraag naar bedrijfseconomische en administratieve beroepen: in 2019, voor de coronacrisis, ontstonden er 15,8 duizend nieuwe vacatures, in 2020 daalde dit tot 6,5 duizend, en in 2021 liep dit weer op tot 15,6 duizend. Voor dienstverlenende beroepen zoals koks, barpersoneel en keukenhulpen ontstonden in 2019 69,9 duizend nieuwe vacatures, dit halveerde in 2020, en nam weer toe tot 71,9 duizend in 2021.

Vraag naar personeel detailhandel hersteld
De bedrijfseconomische en administratieve beroepen kenden in 2021 binnen de detailhandel de sterkste toename: 32,7 duizend nieuwe vacatures, tegen 16,4 duizend in 2020. Dit aantal is hoger dan de 22,7 duizend vacatures in pre-coronajaar 2019. De commerciële beroepen vormen binnen de detailhandel de grootste beroepsgroep. De vraag naar personeel voor deze beroepsgroep nam in 2020 af tot 60,2 duizend nieuwe vacatures, ruim 21 duizend (een kwart) minder dan een jaar eerder. In 2021 herstelde de vraag naar werknemers voor deze beroepsgroep weer, en openden er 73,1 duizend nieuwe vacatures.