Tramdijk Oost fase 3 te Lemmer zorgt voor discussie binnen de gemeenteraad

22-04-2021 LEMMER – De gemeenteraad heeft gister ingestemd met het bouwrijp klaar maken van het plan Tramdijk Oost fase 3. De gronden zullen worden klaar gemaakt voor bebouwing. In een discussie die volgde werd al vrij snel duidelijk dat de gemeenteraad een voorkeur heeft om woningen te realiseren die voor starters en jongeren uitkomst kunnen bieden op de woonmarkt

Woonhof
De heer J.A. Van der Wal stuurde namens het Woonhof Lemmer een brief in de gang van zaken werden uitgelegd van een communicatie tussen de gemeente en de opgerichte Woonhof. Ook stond er een bericht te lezen in de Leeuwarder Courant over het onderwerp. Dit leidde uiteindelijk tot uitingen van zorgen. Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat er een gesprek zal volgens met het Woonhof op 12 mei aanstaande om 12.00 uur.

De Wethouder heeft aangegeven dat er een aparte bijeenkomst zal komen over de uiteindelijke invulling van Tramdijk Oost Fase 3 te Lemmer.