Uitrijdperiode voor dierlijke mest wordt niet verlengd

02-09-2021 LEMMER – De uitrijdperiode voor dierlijke mest op grasland en bouwland wordt niet verlengd. Dat meldt minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Verschillende organisaties vroegen de minister om een verlenging van de uitrijperiode met 2 weken vanwege de weersomstandigheden in de afgelopen maand. De minister maakt één kleine uitzondering; in delen van Friesland en het Groningse Westerkwartier mag nog tot 15 september de dunne fractie van mest worden uitgereden.

Schouten vreest dat het verlengen van de uitijdperiode een negatief effect zal hebben op de grondwaterkwaliteit. De Europese Commissie houdt Nederland aan de verplichting om aan de Europese normen te voldoen.

In de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Fryske Marren, Heerenveen, Noardeast Fryslân, Smallingerland, Súdwest Fryslân, Tytjerksteradiel, Westerkwartier en Weststellingwerf is het tot en met 15 september toegestaan om de dunne fractie van mest uit te rijden. Het gebruik van onbewerkte drijfmest mag niet meer na 1 september. De Technische Commissie Bodem vreest dat daarbij door mineralisatie te veel stikstof uit zal spoelen.

Een verzoek van de LLTB om de uitrijdperiode voor vaste mest op bouwland op lössgrond in Zuid-Limburg te verlengen houdt de minister nog even aan. Daarover zal de Technische Commissie Bodem nog een advies uitbrengen.