Valse bommelding levert 6 maanden cel op

15-08-2022 LEEUWARDEN – Op woensdag 13 juli deed een 23-jarige man uit Leeuwarden een valse bommelding bij het Provinvie huis te Leeuwarden. Buiten waren er protesten gaande tegen het stikstofbeleid en binnen was er op dat moment een bijeenkomst van de Staten. De man had de politie gebeld en gezegd dat er iemand met een zelfgemaakte mestbom op weg was naar het Provinciehuis.

Volgens de met ADHD geconstateerde verdachte deed hij de impuslieve melding om een adrenaline kick te krijgen. Volgens eigen zeggen had hij genoeg van de boerenprotesten en moest onder andere omrijden omdat de straat was afgezet vanwege de protesten. Hij gaf aan spijt te hebben van zijn daad.

De Leeuwarder is al heel lang bekend bij de politie en kent een zeer uitgebreid strafblad. Volgens de verdachte gaat het niet zo goed met hemzelf en heeft hij nu julp van de GGZ. Ook staat hij onder curatele. Er word gekeken of medicijnen de man zijn drang naar spanning kan wegnemen. De man stond aan het begin om zijn leven op de rit te krijgen echter is hij alles kwijt.

De officier van justitie achte het bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan bedreiging. Ook gaf deze aan dat de verdachte had kunnen weten welke gevolgen de actie met zich mee zou kunnen brengen. Vandaar dat de Officier van Justitie zes maanden celstraf min het voorarrest eist. De verdachte was net geschorst door de rechter-commissaris voor een andere lopende zaak waar hij voor in Februari moet verschijnen.

De advocaat wil dat de man nader moet worden onderzocht. Wellicht dat de Leeuwarder verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn. De eis van zes maanden cel vind hij daarom te hoog.

Uitspraak
De rechter vond echter ook dat de zaak vandaag zou moeten worden behandeld ondanks de vraag van de advocaat om de zaak aan te houden. Mede omdat het hier om een bedreiging gaat vind de rechter een ernstig feit. De verdachte zich niet zelf heeft gemeld als dader en kon hij pas op 3 augustus worden aangehouden. Daarom volgt de rechter de eis van de Officier van Justite en geeft de man zes maanden cel minus de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht.

De verdachte heeft aangegeven in hoger beroep te gaan.