Van melkveehouders boven 55 jaar heeft 57% een opvolger

19-08-2021 LEMMER – Bij de jaarlijkse data-actualisatie van een marktonderzoeksbureau die in het voorjaar van 2021 heeft plaatsgevonden werd deelgenomen door ruim 4200 Nederlandse melkveebedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Van deze ondernemers gaf 55% aan een opvolger voor het bedrijf te hebben. Bij 27% is er geen opvolger en bij de resterende 18% bestaat daarover onzekerheid.

In hetzelfde onderzoek is gevraagd welke intenties de melkveebedrijven hebben in de nabije toekomst. Daarbij geeft 14% van de ondernemers aan plannen te hebben om het bedrijf uit te breiden, 68% wil doorgaan zoals nu en 4% gaat het bedrijf afbouwen of volledig beëindigen. Daarnaast wil 1% veranderen van bedrijfstak en 0,5% wil het bedrijf verplaatsen.