Vanaf 1 januari één organisatie, met de naam Antonius

03-11-2021 SNEEK – Zorg thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Om dat nog beter te kunnen bieden, gaan Thuiszorg Zuidwest Friesland, Antonius Ziekenhuis en Antonius Zorggroep vanaf 1 januari aanstaande samen verder als één organisatie. Deze organisaties waren al bestuurlijk een eenheid, maar gaan nu ook juridisch fuseren, tot één stichting: Antonius Zorggroep. De nieuwe stichting doet straks alle werkzaamheden en activiteiten die de afzonderlijke organisaties deden. Nu niet meer als losse stichtingen onder één holding, maar stevig samenwerkend binnen één organisatie. Ook de medewerkers krijgen nu allemaal juridisch dezelfde werkgever.

De nieuwe stichting Antonius Zorggroep biedt zorg in  Friesland en in Noordelijk Flevoland. ‘Antonius Zorggroep is onze officiële naam, maar als we naar buiten treden, doen we dat kernachtig als: Antonius,’ vertelt Marcel Kuin, voorzitter Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep. ‘Het is een sterke, passende naam die goed bekend staat. We kiezen dus bewust niet voor ‘Antonius Ziekenhuis’ en ‘Antonius Thuiszorg’. We willen laten zien dat we één organisatie zijn, waar je altijd kunt rekenen op de zorg die je nodig hebt. Thuis én in het ziekenhuis.´ 

Antonius biedt zorg zoveel mogelijk thuis en digitaal als dit passend is. Voor medisch-specialistische zorg die nog wel in  het ziekenhuis moet, hebben de inwoners de keuze uit Sneek of Emmeloord.

Om de vernieuwing goed te laten zien, en om duidelijk te maken dat de naam Antonius nu ook voor de zorg thuis van toepassing is, gaat de keuze voor de naam Antonius gepaard met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.