Vaste lasten ondernemers nu 100% vergoed

13-03-2021 LEMMER – De Tegemoetkoming Vaste Lasten vergoed voortaan 100% van de kosten. Ook de TONK regeling en het budget wordt met 130 miljoen euro verdubbeld naar in totaal 260 miljoen euro. De gelden zijn vooral bedoeld voor de midden en klein bedrijven. De beslissing komt op verzoek vanuit de 2e kamer. Dit omdat alle ondernemers de opgebouwde reserves op zijn. Ondernemers die ten aanzien van vorig jaar in een kwartaal minimaal 30 procent of meer omzetverlies hebben geleden.

TONK regeling
De TONK regeling is er voor huishoudens die een behoorlijke inkomsten daling kennen. Deze kan worden aangevraagd bij de gemeente. (De aanvraagmogelijkheid scheelt per gemeente). De subsidie werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Het kabinet heeft laten weten in gesprek te zijn over de verplichte sluiting en mogelijke oplossingen.