Vee & Logistiek Nederland wil handhaving op basis van naleven hitteprotocol

15-07-2021 JOURE – Vee & Logistiek Nederland roept de overheid op om bij het beoordelen van hittestress bij dieren op transport, het hitteprotocol van de Nederlandse veetransporteurs als uitgangspunt te nemen. In dat protocol staat omschreven aan welke regels veetransporteurs zich moeten houden om het welzijn van dieren zo goed mogelijk te waarborgen, als de temperaturen extreem hoog of laag zijn.

Door het ontbreken van heldere, aanwijsbare, wetenschappelijke indicatoren voor hittestress bij landbouwhuisdieren is het onduidelijk wanneer en hoeveel last een dier daadwerkelijk heeft bij hitte, stelt Vee&Logistiek Nederland. Veetransporteurs kunnen nu worden geconfronteerd met boeterapporten, gebaseerd op de individuele interpretatie van NVWA-dierenartsen van hittestress bij dieren.

Wetenschappelijke normen voor het bepalen van de mate van hittestress ontbreken. Zo kan het gebeuren dat een chauffeur alle afspraken uit het hitteprotocol heeft nageleefd, maar toch een boete krijgt omdat een dierenarts vindt dat de dieren te lijden hebben onder hittestress.

Vee&Logistiek Nederland vindt dat in het handhavingsbeleid de mate waarin een veetransporteur de afgesproken maatregelen heeft getroffen, als uitgangspunt genomen moet worden. Wanneer een NVWA-dierenarts constateert dat dieren bij transport last van hittestress hebben, dan kan de NVWA handhavend optreden als de transporteur de afgesproken maatregelen niet is nagekomen.