Vergunning voor seismisch onderzoek met tegenzin verleend

21-06-2021 LEMMER – Het college heeft een vergunning verleend voor een zogenaamd seismisch onderzoek. Aanvrager Vermilion Energy brengt via zo’n onderzoek in kaart of er kans is om bijvoorbeeld aardgas of aardwarmte te vinden in de ondergrond. Het college en de gemeenteraad zijn geen voorstander van gaswinning, maar het college ziet geen ruimtelijke relevante argumenten om de vergunning te weigeren.

Ruimere periode dan eerdere vergunning
De vergunning voor het uitvoeren van seismisch onderzoek in onze gemeente is al in 2020 ‘van rechtswege’ verleend. Vermilion heeft nu gevraagd om de periode waarin zij onderzoek willen doen te verruimen. Het onderzoek zal nu plaatsvinden tussen 1 augustus 2021 en 15 maart 2022. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer drie maanden duren.

Geen steekhoudende argumenten tegen vergunning
Het college ziet geen nieuwe ruimtelijk relevante en steekhoudende argumenten om de vergunning opnieuw te weigeren. Bij het behandelen van de aanvraag voor deze vergunning mag het college alleen de eventuele effecten van het seismisch onderzoek op de omgeving beoordelen. Er zijn binnen onze gemeente bijvoorbeeld geen plekken die extreem gevoelig zijn voor geluid- of trillinghinder. Ook blijkt uit de aangeleverde onderzoeken en rapporten dat de tijdelijke ruimtelijke effecten niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening.

Alleen met toestemming grondeigenaar
De minister van economische zaken en klimaat heeft voor natuurgebieden vergunningen afgegeven voor dergelijke onderzoeken, omdat de eventuele effecten acceptabel zijn. Onderzoek in natuurgebieden mag wel alleen plaatsvinden met toestemming van de eigenaar. Dat geldt overigens ook voor andere onderzoeklocaties.

Alleen vergunning voor seismisch onderzoek
Deze vergunning zegt niets over eventuele proefboringen of daadwerkelijke gaswinning. Voor die eventuele vervolgstappen moeten nieuwe vergunningsprocedures worden doorlopen.