Vervroegd stemmen en briefstemmen voor 70-plussers

10-03-2021 LEMMER – Op woensdag 17 maart mogen we weer naar de stembus, om onze stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat gaat deze keer anders dan in voorgaande jaren en dat heeft alles te maken met het coronavirus. Kiezers met een kwetsbare gezondheid kunnen in een aantal stembureaus vervroegd stemmen: op maandag 15 en 16 maart. 70-Plussers mogen ook per brief stemmen.

Vervroegd stemmen
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart van 7.30 tot 21.00 uur kan er op vier stembureaus in De Fryske Marren vervroegd worden gestemd. Dit om kiezers met een kwetsbare gezondheid de mogelijkheid te bieden om veilig hun stem uit te brengen. Kiezers boven de 70 jaar kunnen hun stem ook per post uitbrengen.

De vier stembureaulocaties waar vervroegd gestemd kan worden:
– Gaasterlânhûs Dubbelstraat 1, Balk nr. 34
– Party- en Zalencentrum ’t Haske Vegelinsweg 20, Joure nr. 3
– SCC De Hege Fonnen Betelgeuze 2, Lemmer nr. 27
– Zalencentrum Sint Nyk Baron van Hardenbroekstr 3, Sint Nicolaasga nr. 17

Het maakt dus niet uit of u normaal gesproken op een ander stembureau stemt. Op de stembureaus kunnen wij niet controleren of iemand een kwetsbare gezondheid heeft. Wij gaan er vanuit dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.

Briefstemmen 70-plussers
Iedereen van 70 jaar en ouder kan deze verkiezingen stemmen per brief zodat ze niet naar het stembureau hoeven te komen om hun stem uit te brengen. Ze hebben hiervoor een briefstempakket ontvangen.

Voor vragen over het briefstemmen is er een speciale informatielijn, deze is te bereiken via 0800-1351.

De briefstem kunt u tot uiterlijk 12 maart 17.00 uur per post versturen. Bij het gemeentehuis kunt u de briefstem op de volgende momenten worden ingeleverd:

  • Op werkdagen van 10 maart tot en met 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur.
  • Op de dag van de verkiezingen (woensdag 17 maart) van 7.30 tot 21.00 uur.

Corona maatregelen op de stembureaus
Bij de komende Tweede Kamerverkiezing, op 17 maart 2021, verloopt het verkiezingsproces wat anders dan anders. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat het voor de kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stembureaus.

Informatie over de verkiezingen
Meer weten over de verkiezingen? Bel dan 14 05 14, mail naar: verkiezingen@defryskemarren.nl of kijk op www.fryskemarren.nl/verkiezingen.