Wakker Dier: ‘Weidegang bij jongvee neemt af’

18-03-2022 LEMMER – Nederlandse melkveebedrijven passen minder weidegang toe voor het jongvee op hun bedrijf. Dat leidt de organisatie Wakker Dier af uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De weidegang voor jongvee is tussen 2011 en 2021 met 25% afgenomen, stelt de organisatie. 

Wakker Dier keek naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over mestproductie. Uit de verhouding stalmest en weidemest blijkt dat de dieren meer op stal staan. Het percentage weidemest is gedaald van 27% in 2011 naar 20% in 2021.

Wakker Dier concludeert tevens dat voor melkkoeien de ontwikkeling minder gunstig is dan wordt geschetst. Het aantal bedrijven dat beweiding toepast neemt toe, maar dat leidt in de praktijk niet tot meer weidegang. De tijd die koeien in de wei doorbrengen neemt niet toe. Melkkoeien staan in een jaar gemiddeld 12% van de tijd in de wei.