Werkgelegenheidscijfers Fryslân 2021: banengroei 2,4%

20-02-2022 LEMMER – De uitkomsten van het jaarlijkse provinciale werkgelegenheidsonderzoek zijn bekend. De eerste resultaten zijn gepubliceerd: Werkgelegenheid Fryslân 2021

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Tussen de peildata 1 april 2020 en 1 april 2021 is het totaal aantal banen in Fryslân;
  • met 7.300 toegenomen. Goed voor een groei van 2,4%. De groei volgt op een lichte;
  • krimp van 0,9% in 2020;April 2021 telde Fryslân in totaal 308.575 banen. Fryslân telde niet eerder zo’n grote werkgelegenheid;
  • Zowel absoluut als relatief (4,5%) gezien is het aantal banen in de zorgsector het sterkst toegenomen. In de sectoren handel, bouw, ICT en onderwijs is sprake van meer dan 3% banengroei;
  • De handelssector en dienstverlening hebben zich qua werkgelegenheid hersteld na het verlies in 2020. De banengroei in de industrie, vervoerssector, cultuur & recreatie maakt het verlies van 2020 nog niet geheel goed. In de horecasector is na het verlies van 6,4% in 2020 ook in 2021 sprake van een banenverlies (-1,7%);
  • De banengroei past in de uitgebleven grootschalige economische gevolgen door de coronacrisis.