Wetterskip Fryslân knapt de inlaatsluis Tacozijl in Lemmer op

25-03-2021 LEMMER – Wetterskip Fryslân start op 1 april 2021 met het opknappen van de inlaatsluis Tacozijl bij Lemmer. Het waterschap -vervangt de twee schuiven, herstelt het betonwerk en verbetert de veiligheidsvoorzieningen van de inlaat. Ook krijgt de inlaat een automatische bediening op afstand. Inlaat Tacozijl is zeker in extreem droge perioden, die door de klimaatverandering vaker voorkomen, onmisbaar voor het inlaten van voldoende water in Fryslân. De werkzaamheden zijn eind mei 2021 klaar.-

De inlaat Tacozijl zorgt samen met de inlaat Teroelsterkolk in Lemmer en het Hooglandgemaal in Stavoren voor het inlaten van zoet water uit het IJsselmeer in de Friese boezem (stelsel van meren en vaarten). Dit wordt steeds belangrijker. Door de klimaatverandering zijn er steeds vaker langdurige perioden van droogte. Hierdoor ontstaat er meer vraag naar (zoet) water.

Renovatie inlaat is nodig
Naast het inlaten van water keert de inlaat Tacozijl het IJsselmeerwater. Zo zorgt het voor droge voeten in Fryslân. Uit een beoordeling van het waterschap blijkt dat de huidige inlaat Tacozijl, gebouwd in 1953, toe is aan een grondige onderhoudsbeurt. Ook voldoet deze niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Er is geen acuut veiligheidsrisico. Met de opknapbeurt voldoet de inlaat weer aan alle eisen en kan minimaal 25 jaar mee.

Werkzaamheden na stormseizoen, voor zomer
Ook tijdens de renovatie zijn er geen risico’s voor de veiligheid van de waterkering. De werkzaamheden vinden plaats na het stormseizoen en vóór de zomer, wanneer de maximale hoeveelheid water moet kunnen worden ingelaten en de stroomkokers van de inlaat niet dichtgezet kunnen worden. In de onderhoudsperiode kan het waterschap voldoende water de Friese boezem inlaten via de andere twee inlaatpunten Teroelsterkolk en Hooglandgemaal.

Drooglegging
Om het betonwerk te herstellen, wordt de inlaat volledig drooggelegd. Hiervoor plaatst het waterschap zowel aan de IJsselmeer- als polderkant schotten in het water. Daarna wordt het water tussen de schotten eruit gepompt. Zo kan het beton van de inlaat dat onder water ligt goed worden geïnspecteerd. Zwakke plekken krijgen een opknapbeurt. De huidige handbediende schuiven worden vervangen door nieuwe schuiven die automatisch op afstand kunnen worden bediend.

Veiligheid zwemmers
Bij de inlaat Tacozijl is het verboden om te zwemmen. Tijdens het inlaten van water
ontstaat er namelijk een sterke stroming die voor zwemmers levensgevaarlijk is. In overleg met gemeente De Fryske Marren plaatst Wetterskip Fryslân aan de polderkant bovenop de inlaat Tacozijl een hekwerk. Aan de andere kant staat al een vergelijkbaar hek. Het nieuwe hek moet voorkomen dat zwemmers in de zomermaanden vanaf het hoge talud in De Ie springen.

Aan de IJsselmeerkant van de inlaat komt in het water een ballenlijn te liggen om zwemmers en bootjes te keren. Verder worden er op het terrein waarschuwingsborden geplaatst. Ook krijgt de inlaat waarschuwingsseinen die aangaan als de schuiven naar boven of beneden gaan.

Overlast voor omgeving
Door de werkzaamheden is enige hinder voor automobilisten, fietsers en wandelaars niet te voorkomen. Tijdens het verwijderen en plaatsen van de schuiven is er op de Plattedyk/Sondelerdyk een paar keer hinder voor het verkeer. Dit zal met borden worden aangegeven.

Kosten project
De aannemer voert de opknapbeurt van inlaat Tacozijl in opdracht van Wetterskip Fryslân uit. De totale investering van het werk bedraagt ongeveer 1,3 miljoen euro.