Wetterskip Fryslân organiseert gratis cursus actief voor het waterschap

16-02-2022 LEMMER – Over iets meer dan een jaar vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Wetterskip Fryslân organiseert in aanloop naar de verkiezingen de driedaagse cursus Actief voor het waterschap. De gratis cursus is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om betrokken te zijn bij het waterschap en zich misschien wel kandidaat wil stellen bij de komende verkiezingen. Tijdens de cursus leren deelnemers wat het inhoudt om bestuurslid van het waterschap te zijn. Belangstellenden kunnen zich tot 1 april aanmelden bij Wetterskip Fryslân.

Cursusavonden: 11,18 en 25 mei 2022
Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor voldoende en schoon water. En voor de bescherming tegen water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Maar hoe doen ze dat precies? Dat leren deelnemers tijdens Actief voor het waterschap. Ze krijgen uitgelegd hoe besluitvorming gaat en ze krijgen een toelichting op inhoudelijke onderwerpen en de financiën. Ook ontmoeten ze de dijkgraaf en leden van het dagelijks en algemeen bestuur. Daarnaast is het mogelijk om een debattraining te volgen en de vergadering van het algemeen bestuur bij te wonen op dinsdagavond 31 mei.

Het bestuur vertegenwoordigt inwoners, bedrijven, boeren en natuur
Het algemeen bestuur bepaalt het beleid, neemt de belangrijkste beslissingen en controleert het dagelijks bestuur.

Dijkgraaf Luzette Kroon: ‘Het werk van een bestuurder bij het waterschap is interessant én belangrijk. Het bestuur vertegenwoordigt inwoners, bedrijven, boeren en natuur. Zij zorgen er niet alleen voor dat het waterschap haar taken kan uitvoeren, ze zijn óók de verbinding met de maatschappij. Zo zorgen we met elkaar voor een fijne en veilige leefomgeving. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen’.

Iedereen is welkom!
Iedereen van 18  jaar en ouder is welkom bij de gratis cursus om kennis te maken met het werk van het waterschap en het bestuur. Lidmaatschap van een politieke partij is niet verplicht. Heb je na de cursus interesse in een bestuurlijke functie, dan is het nodig om op een kandidatenlijst te staan. Meer informatie over het  waterschapsbestuur is te vinden op www.wetterskipfryslan.nl/bestuur

Aanmelden tot 1 april
Aanmelden kan tot 1 april via secretariaatbestuurdirectie@wetterskipfryslan.nl Na aanmelding volgt een bevestiging van deelname. De cursus is ontwikkeld door ProDemos (Huis van de Nederlandse democratie) en de Unie van Waterschappen.

Waterschapverkiezingen op 15 maart 2023 Iedereen van 18 jaar of ouder en die woont in het werkgebied van Wetterskip Fryslân mag in 2023 stemmen voor een nieuw waterschapsbestuur. Om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen is het belangrijk dat de kandidaat op een lijst staat van een (politieke) partij. Er kan niet individueel worden meegedaan aan de verkiezingen. Niet alle plekken in het nieuwe waterschapsbestuur zijn voor gekozen bestuurders, want zeven leden worden benoemd (geborgde zetels). Natuurlijk zijn ook deze potentieel nieuwe bestuursleden van harte welkom bij de cursus.