Wetterskip is alert op harde wind en hoog water

20-01-2021 LEMMER – Tot vrijdagmiddag 22 januari wordt er een harde wind met zware windstoten verwacht. We hebben preventieve maatregelen genomen. De sluizen bij Goingarijp en Broek zijn sinds dinsdagmiddag gesloten om hoge waterstanden door opwaaiing tegen te gaan. Ook de kering in de Langesloot is preventief gesloten.

Lokaal hogere waterstanden
De verwachte waterstanden op de Waddenzee zijn normaal. Door de windrichting (zuidwest) verwachten we geen extreme verhoging. In de Friese meren en vaarten kan de wind lokaal wel zorgen voor hogere waterstanden. Dit kan leiden tot tijdelijke overslag van water over de polderdijken. Daarnaast kan het water door neerslag op sommige plekken hoger staan dan normaal.

Meld overlast en schade
Heb je overlast door hoog water op je perceel? Of zie je schade aan onze gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Meld het dan via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).