Wetterskip – Regen brengt enige verlichting

04-08-2022 LEMMER – De regen van afgelopen weekend was van harte welkom in deze droge zomer. Gemiddeld viel ongeveer 20 millimeter in ons beheergebied. Dat bracht enige verlichting voor natuur en landbouw. Door de neerslag is het gemiddelde neerslagtekort in ons beheergebied stabiel gebleven op 130 mm. De komende weken wordt weinig neerslag verwacht. Blijf daarom zuinig omgaan met water.

Droogte.png

Het Rijk heeft vandaag bekendgemaakt dat Nederland vanwege de droogte opschaalt naar fase 2 in het waterbeheer. Van dreigend watertekort (fase 1) naar feitelijk watertekort (fase 2). Dit betekent dat er landelijk een grotere vraag naar water is dan wat er ons land binnenkomt via regen en rivieren. Het water wordt dan volgens wettelijke afspraken verdeeld. Hierin is bepaald dat we als eerste prioriteit geven aan veilige dijken en aan het voorkomen van onomkeerbare schade aan bijvoorbeeld de natuur.

Ieder waterschap bekijkt welke maatregelen in zijn beheergebied nodig zijn. De situatie verschilt sterk per waterschap. In sommige delen van het land is het neerslagtekort opgelopen naar meer dan 200 mm en zijn er weinig mogelijkheden om water aan te voeren. Daar zijn beregeningsverboden of andere maatregelen afgekondigd.

In ons beheergebied kunnen we voorlopig nog steeds voldoende water inlaten vanuit het IJsselmeer. Ook hebben we een lager neerslagtekort dan in andere delen van Nederland. Hierdoor kunnen we de Friese boezem (stelsel van meren en kanalen) en de poldersloten voldoende op peil houden. We besparen op de inlaat van IJsselmeerwater doordat de provincie de sluizen bij Harlingen minder vaak opent voor de recreatievaart. Daardoor dringt er minder zout water binnen hebben we minder zoet water nodig om door te spoelen.

Onze rayonbeheerders zijn druk aan de slag om voor wateraanvoer en doorstroming te zorgen. Daarom wordt op sommige plekken begroeiing uit de hoofdvaarten gehaald. Het zogenoemde zomerhekkelen. Je kunt zelf meehelpen door in sloten op jouw eigen perceel  begroeiing en troep te verwijderen die de doorstroming belemmert. Voor de ecologie is het belangrijk een deel van de begroeiing langs de kanten te laten staan.