Wetterskip stapt over op fossielvrije diesel

07-11-2021 LEMMER – Een vrachtwagen, 28 tractoren, zes graafmachines, vier mobiele noodpompen en een wagen met duikerspuit draaien sinds deze maand op fossielvrije brandstof. Deze brandstof, HVO 100, is een duurzame brandstof gemaakt uit circulaire grondstoffen zoals plantaardige afvaloliën en vetten. De voertuigen zijn daardoor nagenoeg CO2-neutraal. Van ‘bron tot voertuig’, inclusief productie, levert dit een CO2-besparing op van 90 procent.

Ook het transport van slib vanuit onze 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties is in samenwerking met de transporteurs versneld verduurzaamd. Bij het waterzuiveringsproces blijft slib achter. Vrachtwagens vervoeren dit naar onze ontwateringsinstallatie in Heerenveen. Het ingedikte slib gaat van daar per vrachtwagen naar een verwerkingsinstallatie in Moerdijk. Al deze transporten vinden voortaan plaats met vrachtwagens die op fossielvrije brandstof rijden. Het Wetterskip verminderd met deze overstap de CO2-uitstoot met bijna 1400 ton per jaar.

Moaie stap
‘Mei it oerstappen op duorsume brânstof sette wy wer in moaie stap op wei nei in CO2-neutraal Wetterskip’, aldus Annet van der Hoek, lid van ons dagelijks bestuur en portefeuillehouder duurzaamheid. In 2030 willen we CO2 neutraal zijn. Wij investeren hiervoor onder meer in zonnepanelen op de terreinen bij onze rioolwaterzuiveringen, de productie van biogas en hergebruik van materialen.

Onze voertuigen zetten we in voor onderhoudswerkzaamheden aan installaties zoals gemalen en rioolwaterzuiveringen. Ook machines die we gebruiken bij onderhoud van waterkeringen en het schonen van sloten gaan op de fossielvrije diesel draaien. De levering van de fossielvrije HVO-diesel is na een Europese aanbesteding gegund aan Wiersma Olie & Techniek b.v. uit Oudehaske. De duurzame dieselvervanger wordt in Nederland geproduceerd.