Wetterskip – Veenweideprogramma aangepast na inspraakreacties

03-04-2021 LEMMER – Samen met Provincie Fryslân en de betrokken veenweidegemeenten is het aangepaste Veenweideprogramma 2021-2030 ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’ gepresenteerd. Het aangepaste programma kun je inzien op www.veenweidefryslan.frl. Het programma beschrijft de aanpak tot 2030 om veenoxidatie en de negatieve gevolgen in het Friese veenweidegebied te beperken.

Inspraak
Ruim 240 belanghebbenden stuurden een zienswijze in op het ontwerpprogramma. Zorg over de financiële perspectieven voor boerenbedrijven, meer aandacht voor bodemmaatregelen, focus op gebieden met een dik veenpakket en meer aandacht voor funderingsproblematiek en meer ambitie om doelen te halen, waren daarbij belangrijke thema’s. Het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 is aangepast naar aanleiding van de inspraakreacties.