Wetterskip verwacht dat neerslag verlichting zal brengen

08-09-2022 LEMMER – De komende week zal neerslag verlichting brengen, is de verwachting. Wel is te hopen dat de neerslag geleidelijk gaat vallen, zeker in de eerste dagen. De grond is namelijk zo kurkdroog, dat de grond het water niet meteen kan opnemen. Het water van een stortbui wordt dan grotendeels weer afgevoerd, terwijl we het water juist willen vasthouden. Het waterpeil in het IJsselmeer blijft vooralsnog laag, dus we moeten zuinig blijven omgaan met water.

Neerslagtekort
Het neerslagtekort is in Fryslân verder opgelopen tot 210 millimeter. We treffen daarom een aantal maatregelen. De maatregelen komen later in deze update aan bod.

Het neerslagtekort in onze provincie is beduidend lager dan in andere delen van Nederland, waar soms een neerslagtekort is van ongeveer 300 millimeter.

grafiek neerslagtekort 20220831

Aanvoer IJsselmeer
We kunnen voldoende water inlaten vanuit het IJsselmeer om de Friese boezem (stelsel van meren en kanalen) en de poldersloten voldoende op peil houden. Bij noordenwind zijn de waterstanden in gebieden dicht tegen het IJsselmeer aan moeilijk op peil te houden. Op sommige locaties zetten we daarom pompen in om extra water aan te voeren.

Grondwaterstanden verder gedaald
De grondwaterstanden zijn verder gedaald, waardoor de grondwatersituatie matig droog tot zeer droog is. Na het weekend wordt er naar schatting 45 millimeter neerslag verwacht. Daarnaast is het groeiseizoen bijna ten einde en gaan we richting het najaar. Hierdoor neemt de verdamping af. In deze periode is de verwachting dat de grondwaterstanden toenemen.

Naast schommelingen van grondwaterstanden over de seizoenen, zien we een langjarige trend van dalende grondwaterstanden. Hoe we hier mee omgaan lees je in onze update van donderdag 25 augustus.

Eerste resultaten tweede dijkinspectie
De tweede inspectieronde van de 100 kilometer aan veendijken is deze week van start gegaan. Op 26 plekken wordt gecontroleerd of schades die bij de vorige inspectie zijn geconstateerd zijn toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven.

Bij de eerste inspectie zijn ondiepe scheuren en schade aan het gras in de vorm van droge of kale plekken. Tot dusver zijn deze schades gelijk gebleven. Op vier plekken (bij het Tsjûkemar, de Sleattemer Mar, de Fluessen en de Peanster Ie) zijn bij de eerste inspectie diepere scheuren aangetroffen van gemiddeld 30 centimeter. De schade langs de Peanster Ie is dusdanig toegenomen dat binnenkort herstellende werkzaamheden plaatsvinden.

Zeedijken kleuren geel
Het gras op onze primaire keringen is op een aantal plekken uitgedroogd en geel gekleurd door de aanhoudende droogte. Het is daardoor mogelijk dat schapen schade toebrengen aan de grasbekleding en de sterkte van de kering afneemt. Om schade aan de grasbekleding te voorkomen is besloten dat de schapen begin deze week niet meer op de dijk mogen grazen. De pachters zijn hierover geïnformeerd.

Neerslag verwacht
Deze week verwachten we neerslag. Naar schatting kan er 45 millimeter regen vallen. Daarnaast verdampt er in deze tijd van het jaar minder water, omdat de dagen korter worden. De verwachting is dat de grondwaterstanden daardoor oplopen en dat het neerslagtekort vermindert.