Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen worden Dynhus

05-01-2021 LEMMER – Woningcorporatie Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen gaan verder onder de nieuwe naam Dynhus. Met bijna 4.000 betaalbare huurwoningen is zij daarmee dé maatschappelijk huisvester in de regio Zuidwest-Friesland. De corporatie gaat verder als Dynhus om beter voorbereid te zijn op de toekomst en maatschappelijke opgaven die in deze regio spelen.

Klaar voor de toekomst
Begin 2020 waren Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen al gefuseerd tot één juridische organisatie. “Het jaar 2020 hebben we nodig gehad om ervoor te zorgen dat we als één organisatie klaar zijn voor de toekomst”, zegt Aart Rekers, bestuurder van Dynhus. De naam Dynhus zegt het al: ‘jouw huis’.

De maatschappelijk huisvester wil zorgen voor een goede woning als basis, dat voor mensen als thuis voelt. Dit is volgens Rekers belangrijk voor een fijn leven. Over de vraag waar Dynhus voor staat is Rekers duidelijk: “Als Dynhus staan we dichtbij de huurders van onze woningen. We maken tijd om met mensen in gesprek te gaan. We luisteren daarbij en spelen in op de woonbehoeften van huurders. Persoonlijk en op maat.” Niet alleen de relatie met huurders vult Dynhus anders in. Ook wil ze haar samenwerking met relaties verstevigen. “Samenwerken is voor ons heel belangrijk. Met samenwerkingspartners en huurders zetten we ons in om de buurten, dorpen en steden leefbaar te houden.”, vervolgt Rekers.

Maatschappelijke opgaven
Dynhus heeft verschillende uitdagingen voor de toekomst volgens Rekers: “We gaan allereerst zorgen dat we onze woningen betaalbaar houden voor huurders met een laag inkomen. Ook willen we dat er voldoende woningen worden gerealiseerd die passen bij de vraag van huurders. Zoals woningen voor senioren met een slaap- en badkamer op de begane grond.” Daarnaast heeft de woningcorporatie de ambitie om de verduurzaming van al haar huizen te versnellen. “Hiermee willen we de woonlasten van de huurders verlagen. We zijn bezig om op zo’n 2.300 huurhuizen zonnepanelen te installeren.

Het afgelopen jaar zijn al ruim 630 huizen voorzien van zonnepanelen”, zegt Rekers. Tot slot wil Dynhus er zijn voor mensen die naast de behoefte aan een passende woning ook een zorgvraag of andere sociale problematiek hebben. Zij zoekt daarin samenwerking met haar partners. Rekers: “Dit alles kunnen en willen we niet alleen doen. We kijken ernaar uit om samen onze partners en huurders dit mooiste stukje van Fryslân nog mooier te maken.”