Woonregio Zuidwest Friesland en provincie ondertekenen Woningbouwafspraken 2020-2030

23-03-2021 LEMMER – Wethouder De Man van Súdwest-Fryslân, wethouder Boerland van De Fryske Marren en gedeputeerde Fokkinga van provincie Fryslân, hebben op donderdag 18 maart hun handtekening gezet onder de Woningbouwafspraken 2020-2030.

Flexibel inspelen op actualiteit
Tot en met 2030 kunnen in De Fryske Marren 1.000 en 1.500 woningen in Súdwest-Fryslân worden gebouwd. Deze aantallen zijn niet in beton gegoten. Als de ontwikkelingen op de woningmarkt daartoe aanleiding geven, kunnen de afspraken worden aangepast. Zo kan er flexibel worden ingespeeld als bijvoorbeeld de vraag naar woningen wijzigt.

Vrije binnenstedelijke programmering
In de Woningbouwafspraken 2020-2030 staat verder dat voor ontwikkelingen binnen bestaand bebouwd gebied uit kan worden gegaan van een vrije binnenstedelijke programmering. De vrije programmering geldt voor Sneek, Bolsward, Workum en Makkum (gemeente Súdwest-Fryslân) en Joure, Lemmer en Balk (gemeente De Fryske Marren). Deze kernen vervullen een centrumfunctie door hun gunstige voorzieningenniveau.