Zaterdag 9 oktober 2021 Friese Molendag

07-10-2021 LEMMER – Friese molens draaien zaterdag 9 oktober 2021 van 10.00 tot 17.00 uur bij voldoende wind op volle toeren. In ieder geval kunt u ze die dag van buiten en binnen goed bekijken onder leiding van een molenaar, dit vanwege de Friese Molendag van de Stichting De Fryske Mole. 44 Molens doen aan de happening mee.

Houtmolen De Jager aan de Ie in Woudsend, bij gunstig weer zaterdag in bedrijf als zagerij. Vanaf de omloop heb je een prachtig zicht op Woudsend, de andere molen, koren- en pelmolen ’t Lam met winkeltje, en op de recreatievaart. Foto’s: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.

Eén van de deelnemende molens is watermolen De Rietvink in natuurpark Rottige Meente: Veendijk 6, Nijetrijne. Parkeren kan tegenover het adres Lemsterweg 2a, Munnekeburen (parkeerterrein bij Oldelamerbrug). Zaterdag en zondag kun je in de bijbehorende nog in bloei staande tuin genieten van koffie of thee met appeltaart of een lunch en wel tussen 10.30 en 17.00 uur. De molen ligt aan een van de door de gemeente Weststellingwerf en Staatsbosbeheer pas vernieuwde schelpenpaden. Een wandel- of fietstochtje van twee tot twintig kilometer in en om het moeras, een voormalig turfwingebied, is echt een aanrader. Er is overigens nog een horecagelegenheid waar u uw expeditie in de Zuid-Friese wetlands kunt onderbreken: Restaurant Paviljoen Driewegsluis, Lindedijk 2A, Nijetrijne. U heeft daar zicht op het recreatievaarwater van Friesland (Nijetrijne) naar Overijssel (Ossenzijl).

De deelnemende molens
Molen Rispens, Easterein
Groene Molen, Groene dijk, Joure
Nijlânnermole, Hylperdijk 3, Workum
Cornwerdermolen, Miedlaan, Cornwerd
Ienser Mole, Hegenserleane 3, Iens
Oudkerker Molen, Rhaladyk 19, Aldtsjerk
De Vlijt, Molenbuurt 17, Koudum
De Arkens molen, Van Andel-Ripkestraat 31, Franeker
Rust Roest, Poorthoek 8, Munnekezijl,
De Rat, Sneekerpad, IJlst (houtzagerij)
Broek molen, Schwartzenbergloane 2A, Broeksterwâld
Houtzaagmolen de Jager, Ald wyk 18, Woudsend (houtzagerij)
Rietvink, Veendijk 6, Nijetrijne
Kingmatille, Keimptilsterdyk 16, 9035 VL Dronryp
Windlust, Noordwolde
Skalsumer Mole, Rijksstraatweg, 8813 JH Schalsum
Eendracht, Kimswerd
Slachdykster, Hejum
Tochmaland, Tochmaland 1, Kollum
Jansmole, Peansterdyk 10, 8497 NL, Goengahuizen
Aylvapoldermole, Burchwert
De Hoop, Mounepaad 1 , Sumar
Mellemolen, Nije-Skou 2 , Akkrum
De Hond, Mounewei 4, Paesens
Balkendster poldermolen bij Alde Leie
De Verwachting, Molenweg 8, Hollum, Ameland
De Phenix, Molenweg 6, Nes Ameland
Miedemûne (poldermolen), Miedwei 13, 9151 AH Holwerd
Pankoekstermolen, Rijpenderlaan 6, Witmarsum
Himpenserpoldermolen, Mardyk nabij Gasterij De Waldwei
Wijnsermolen, Wijns 14 te Wijns
Grevensmolen Deelswal 4 Vegelinsoord (navigatie op nr. 3)
Hantumer molen, Stoepawei Hantum
Doris Mooltsje, Oudega SWF (Brekkenpad)
Klaarkampstermeermolen, Rinsumageest
Achlumer molen, Hitzummerweg 3, Achlum
De Weyert, Lyclamaweg 15a, Makkinga
Ropta, Roptawei 2, Metslawier
Kramersmolen en Molen Hoogland, Boksumerdyk 11, Leeuwarden
De Vrouwbuurstermolen, Vrouwenparochie, Middelweg 6
Burdmolen, Eiland de Burd, Grou
Nôtmûne Koartwâld, Koartwâld 6, Surhuisterveen
Genezareth Kleasterpoldermolen, Hallum bij trekweg 8
Windlust Wolvega, Zilverlaan Wolvega
Teetlum/Duivenhok, Joarumerleane, Kûbaard