Zorgen over beschikbaarheid voldoende personeel in land- en tuinbouw

04-02-2022 LEMMER – Werkgevers in de land- en tuinbouw maken zich  zorgen over de beschikbaarheid van voldoende personeel. Dat blijkt uit een peiling van LTO Nederland in samenwerking met de regionale en sectorale werkgeversorganisaties onder ruim 580 agrarische werkgevers. Van de ondervraagde ondernemers verwacht 84% in het komende seizoen tekorten aan teelt- en oogstmedewerkers.

Uit de peiling blijkt dat de behoefte aan personeel groot is. Vacatures zijn moeilijk in te vullen. De arbeidsmarkt in Nederland is zeer krap en de instroom van personeel uit andere Europese landen neemt af. Nog meer dan andere jaren maken agrarische werkgevers zich grote zorgen over de beschikbaarheid van voldoende personeel en specifiek seizoenarbeiders voor teelt- en oogstwerkzaamheden in de open teelten, glastuinbouw en in de fruitsector.

Het merendeel van het personeel is nodig voor een periode van 4 tot 12 weken met een piek in augustus en september. De  werkgevers nemen maatregelen om hun bestaande personeel te behouden en nieuw personeel aan te trekken. Zij benutten platforms als seasonalwork.nl, de Werkgeversservicepunten van het UWV in hun arbeidsmarktregio of maken gebruik van uitzendbureau’s. Voor de lange termijn wordt vooral gekeken naar meer automatisering en de inzet van robottechnologie.

Eén van de oplossingen, die 40% van de ondervraagde werkgevers als een kans ziet, is het verruimen van de arbeidsmigratie. Met gerichte inzet van seizoenarbeiders uit landen buiten de Europese Unie zouden veel werkgevers in de land- en tuinbouw geholpen zijn. De bestaande regeling ‘verblijfs- en werkvergunning seizoenarbeid voor de land- en tuinbouw’ biedt hiervoor een oplossing. De land- en tuinbouw wil graag snel aan de slag in een project.