Zuidwest Friesland kent laagste aantal voortijdig schoolverlaters

28-05-2021 LEMMER – De gemeente vindt het erg belangrijk dat jongeren de school verlaten met een diploma op zak. Hiervoor werken zij nauw samen met RMC Zuidwest Friesland en het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Een werkwijze die zijn vruchten afwerpt. Voor de tweede keer heeft onderwijsregio Zuidwest Friesland het laagste aantal voortijdig schoolverlaters van Nederland. Om de gemeente hun waardering uit te spreken en alle scholen te bedanken voor hun inzet ontvingen zij een presentje.

Laagste aantal voortijdig schoolverlaters
Nederland is verdeeld in 40 onderwijsregio’s met even zoveel Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC’s), die bijhouden hoeveel scholieren stoppen met school voordat ze een startkwalificatie hebben gehaald. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo of mbo-2-niveau.

Afgelopen schooljaar (2019-2020) hebben 114 scholieren in de onderwijsregio Zuidwest Friesland, waaronder gemeenten De Fryske Marren en Súdwest Fryslân, het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten. Dat is in totaal 1.13  %, het laagste percentage van Nederland (gemiddeld 1.72%). Ook ten opzichte van vorig jaar is het aantal flink gedaald. In het schooljaar 2018-2019 verlieten nog 186 leerlingen (1.42%) in regio Zuidwest Friesland het onderwijs zonder startkwalificatie.

Nauwe samenwerking met het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs
De consulenten leerplicht van De Fryske Marren en RMC Zuidwest Friesland werken nauw samen met het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ze begeleiden jongeren tot 23 jaar, die voortijdig en zonder startkwalificatie hun school dreigen te verlaten of al hebben verlaten. Doel is om de oorzaken van het verzuim in een vroeg stadium in kaart te brengen en aan te pakken om zo uitval van de jongere te voorkomen.

Nadruk op kwaliteiten en mogelijkheden
De jongeren worden persoonlijk en proactief benadert. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de kwaliteiten en talenten van de jongere. Ze laten jongeren zien waar hun mogelijkheden liggen en begeleiden hen daarna bij de vervolgstappen. Ze blijven de jongeren volgen totdat ze 23 jaar worden of een startkwalificatie behalen.