10 september World Suicide Prevention Day

10-09-2021 LEMMER – Op 10 september is het World Suicide Prevention Day. Wereldwijd staan we stil bij alle mensen die zijn overleden door zelfmoord, mensen die een poging hebben overleefd of aan zelfmoord denken, familie, vrienden en alle anderen die door zelfmoord geraakt zijn. Samen doorbreken we het taboe op zelfmoord. We gaan op 10 september op allerlei manieren met elkaar in gesprek, zodat we met elkaar een wereld zonder zelfmoord mogelijk te maken. 

113 Zelfmoordpreventie start publiekscampagne ‘1K Z1E J3’
113 Zelfmoordpreventie lanceert vandaag, op Wereld Suïcide Preventiedag, de landelijke publiekscampagne ‘1K Z1E J3’. Hiermee wil 113 de omgeving van mensen met gedachten aan zelfdoding (stimu)leren om het moeilijke, maar belangrijke, gesprek over zelfdoding aan te gaan.

De boodschap 1K Z1E J3 zal de komende maanden zowel online als offline gecommuniceerd worden. Deze boodschap moet Nederlandsers stimuleren om een gesprekje te beginnen als ze zien dat iemand het niet meer ziet zitten. In zo’n gesprek kan ook het onderwerp zelfdoding ter sprake komen. Dat is spannend, maar iedereen kan dat gesprek leren voeren en iedereen kan meedoen aan het verspreiden van deze boodschap.

Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag aan suïcide. Suïcide is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren van 10 tot 25 jaar. Daarnaast doen 135 mensen per dag een suïcidepoging. Zo’n 40 van hen wordt hiervoor behandeld op de spoedeisende hulp. Het is van groot belang dat we ons volop blijven inzetten om het aantal suïcides en suïcidepogingen terug te dringen. Vooral door kennis over effectieve suïcidepreventie te vertalen in concrete plannen en acties.