46 Friese monumenten krijgen subsidie

11-12-2020 LEMMER – Goed nieuws voor eigenaren van 39 Friese monumenten. Hun aanvraag voor monumentensubsidie is goedgekeurd. Zij kunnen nu aan de slag met het restaureren, herbestemmen en onderhoud van hun monument. Daarnaast kunnen eigenaren van 7 monumenten hun restauratieplannen uitwerken met subsidie. Het gaat om een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro aan rijks – en provinciaal geld.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: ‘As deputearre fan erfgoed bin ik optein dat wy dizze monuminten finansjeel stypje kinne. Wy moatte goed op ús erfgoed passe, dat is wichtich foar de identiteit fan ús provinsje. Boppedat hâldt it ús stêden en doarpen moai en leefber’. 

Voorbeeld gehonoreerd plan
Een voorbeeld van een beloond plan is de westelijke pastorie van de Sint Bonifatiuskerk in Leeuwarden. De provincie stelt 200.000 euro beschikbaar voor restauratie bij herbestemming van de pastorie naar 4 appartementen op de verdiepingen. De begane grond en souterrain worden ook grondig gerestaureerd en blijven in gebruik van de pastorie. 

Meer informatie
De volledige lijst met toegekende bedragen is te vinden in de bijlage.
Meer weten over erfgoedprojecten van de provincie Fryslân? Check www.fryslan.frl/erfgoed