College aan de slag met uitvoering perspectiefnota

10-12-2020 JOURE – Maandagavond 7 december heeft de gemeenteraad van De Fryske Marren de Perspectiefnota vastgesteld. In de Perspectiefnota, voorheen Kadernota, worden keuzes gemaakt voor nieuwe investeringen. De raad heeft op het voorstel van het college een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het college gaat nu aan de slag met het uitvoeren van de tientallen noodzakelijke grote en kleine investeringen.

Wijziging door gemeenteraad
De gemeenteraad heeft in meerderheid een aantal wijzigingen doorgevoerd op het voorstel van het college. Zo wordt de OZB in 2021 met 2.3% verhoogd in plaats van 5.3%. De lagere inkomsten worden onder andere gecompenseerd door een verhoging van de toeristenbelasting van €1.00 naar €1.20 en forensenbelasting met 3.3%. De gemeenteraad kiest er ook voor om een aantal investeringen te verlagen zoals het aannemen van extra ICT-personeel en geld voor wegenonderhoud voor de eerste jaren. Ook vraagt zij het college om op zoek te gaan naar een besparing in de bedrijfsvoering.

De raad wil wel meer investeren in de vervanging van speeltoestellen en maakt daar de komende jaren extra geld voor vrij. De raad kan een voorstel van het college wijzigingen met behulp van een amendement. Het amendement met alle wijzigingen is, net al de Perspectiefnota, te downloaden via www.defryskemarren.nl/perspectiefnota.

Diverse plannen mooie uitdaging voor college
Het college is blij om met de plannen aan de slag te gaan. Tussen de tientallen voorstellen is het voor elke wethouder lastig kiezen om één aansprekend project te noemen. Uit de selectie hieronder blijkt wel hoe divers de voorstellen zijn.

Een van de investeringen gaat over het toegankelijk maken van de openbare ruimte voor iedereen. Wethouder Irona Groeneveld: “Wat voor de één een kleine drempel is, is voor anderen een enorm obstakel. Voor mij is het wegnemen van obstakels uit de openbare ruimte een mooie stap naar een inclusieve samenleving.”

Voor wethouder Frans Veltman is naast veel duurzame projecten, de aanleg van een wandelpad met pontje naar het Woudagemaal een hoogtepunt. “Mei dit paad meitsje we it wrâlderfguod noch moaier berikber foar besikers fanút it sintrum fan ‘e Lemmer. It pontsje is in nije attraksje foar it doarp en in nije beleving fan it Woudagemaal”

Eén van de verwachte investeringen in de Perspectiefnota is het aanleggen van een met zonnepanelen overdekt parkeerterrein bij Swimfun & Sportfun in Joure. “Een grote investering die zich terugbetaalt in een fors lagere energierekening bij het zwembad en sporthal.” aldus wethouder Jos Boerland. Dit laatste is echter nog lang niet zeker. Niet alleen moet Liander hier nog een terug leveringsmogelijkheid aanleggen maar moet de subsidie voor de zonnepanelen nog worden aangevraagd en goedgekeurd. Ook zijn er twijfels over de financiële haalbaarheid van het project.

Wethouder Roel de Jong is blij dat hij aan de slag kan met een cultuurnota. “We wolle oan de slach mei de útfiering fan ús kultuerbelied yn in kultuernota mei konkrete plannen. Dat wolle we graach yn gearwurking mei ús ynwenners en ferienings foarm jaan.”