7 jaar wachttijd voor een huurwoning niet meer uitzonderlijk

25-04-2021 LEMMER – Wie tegenwoordig een huurwoning aan wil vragen moet niet raar opkijken dat de wachttijd 7 jaar bedraagt voordat men in aanmerking komt. Ook binnen de Fryske Marren lijken de cijfers overeen te komen met het landelijke gemiddelde. Dat is de uitkomst van een onderzoek uitgevoerd door de NOS. In sommige gemeenten moet men zelfs 17 jaar wachten om in aanmerking te komen.

Minder gebouwd
Een van de oorzaken van de wachtlijsten is dat er weinig woningen bij zijn gebouwd de afgelopen jaren. Terwijl de bevolking tussen 2015 en 2020 met 3 procent groeide, groeide het aantal woningen slechts met 1 procent. Ook kunnen de corporaties nu minder investeren in nieuwbouw door de verhuurdersheffing.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt de afgelopen jaren maatregelen te hebben genomen om de financiën van corporaties te verbeteren, zoals een verlaging van de verhuurdersheffing. Dat moet leiden tot meer nieuwbouw. “De eerste signalen over de effecten van dit beleid zijn hoopgevend”, aldus het ministerie.