8 miljoen woningen in Nederland

05-08-2021 LEMMER – In juni 2021 is de 8 miljoenste woning aan de woningvoorraad toegevoegd. Daarmee zijn er sinds 2005 een miljoen woningen bijgekomen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de woningvoorraad.

Bij de eerste woningtelling in 1899 waren er bijna 1,1 miljoen woningen. Sindsdien zijn er per saldo meer dan 6,9 miljoen woningen bijgekomen. De bevolking nam in diezelfde periode toe van bijna 6,9 miljoen naar bijna 17,5 miljoen. De verhouding tussen het aantal inwoners en het aantal woning veranderde sterk. In 1921 was er voor iedere 4,8 inwoners een woning, honderd jaar later is er één woning voor elke 2,2 inwoners. Het gemiddeld aantal inwoners per woning is langzaam afgenomen. Alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna nam dat tijdelijk toe.

In de afgelopen honderd jaar zijn er elk jaar vooral woningen bijgekomen, met uitzondering van de periode in en net na de Tweede Wereldoorlog (1940 tot en met 1947), toen per saldo de woningvoorraad met meer dan 104 duizend woningen afnam. Het recordjaar voor de woningbouw is 1973, toen er per saldo in één jaar bijna 143 duizend woningen zijn bijgekomen. Er werden 158 duizend woningen toegevoegd dat jaar, circa 15 duizend woningen zijn door sloop of onttrekking verdwenen. Deze piek in de woningbouw hangt samen met de sterk toegenomen huishoudensgroei. De babyboomers, de generatie die werd geboren tijdens de grote geboortegolf van 1946-1960, werden vanaf halverwege de jaren 60 volwassen en gingen nieuwe huishoudens vormen.

Helft woningen staat in Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland
De provincies met de grootste aantallen woningen zijn Zuid-Holland (ruim 1,7 miljoen woningen), Noord-Holland (bijna 1,4 miljoen) en Noord-Brabant (bijna 1,2 miljoen). Deze drie provincies samen bevatten meer dan de helft van de Nederlandse woningvoorraad (53 procent). In Flevoland staat het kleinste aantal woningen (176 duizend), gevolgd door Zeeland (bijna 189 duizend) en Drenthe (225 duizend). In deze drie provincies staat 7 procent van de Nederlandse woningvoorraad. In Zuid-Holland staan daarmee bijna tien keer zoveel woningen als in Flevoland. Schiermonnikoog is met minder dan 600 woningen de gemeente met het kleinste aantal woningen. De gemeente Amsterdam telt de meeste woningen, ruim 454 duizend, 6 procent van alle woningen in Nederland. 

In relatieve zin groeide de woningvoorraad met 4,4 procent het hardst in Roermond (ruim 1,2 duizend woningen). In sommige gemeenten nam de woningvoorraad af. In Harlingen kromp de woningvoorraad het meest met 114 woningen.