AAN start in Alcohol-actieweek campagne ‘Zien drinken, doet drinken’

31-10-2021 LEMMER – De campagne ‘Zien drinken, doet drinken’, die 1 november van start zal gaan in het kader van de Alcohol-actieweek 2021, wil ouders ervan bewust maken dat het beter is geen alcohol te drinken waar hun kinderen bij zijn.

In de campagne staat de oproep aan ouders centraal om na te denken over het effect van het drinken van alcohol waar kinderen bij zijn. De oproep aan ouders wordt overgebracht via campagne-filmpjes op sociale en regionale media, maar ook via webinars voor ouders. Alle campagnematerialen zijn te zien op de website www.ziendrinkendoetdrinken.nl.

De Alcohol-actieweek wordt georganiseerd door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) in samenwerking met gemeenten, regionale GGD’en en Instellingen voor Verslavingszorg. De campagne wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onderzoek leert dat als ouders het normaal vinden alcohol te drinken waar hun kinderen bij zijn, de kans groter is dat die op te jonge leeftijd zelf gaan drinken. Kinderen leren de effecten van alcohol al kennen vanaf hun 4e jaar.

Uit een vooronderzoek van AAN onder 750 ouders komt opvallend genoeg naar voren dat ruim de helft van de ouders weet dat ze beter niet kunnen drinken als hun kinderen erbij zijn. Toch zegt slechts 1 op de 3 ouders dat ook daadwerkelijk te doen. Vooral vaders hebben er moeite mee om het glas te laten staan in aanwezigheid van hun kinderen.