Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2022 in uw brievenbus

27-01-2022 LEMMER – Deze week ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2022 in uw (digitale) brievenbus. Heeft u via MijnOverheid aangegeven het aanslagbiljet digitaal te willen ontvangen, dan wordt het aanslagbiljet geplaatst in uw digitale mailbox.

Het biljet kan meerdere belastingen bevatten, waaronder onroerendezaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Bent u eigenaar van een woning? Dan betaalt u onroerende zaakbelastingen (OZB). Voert u water af op een gemeentelijke rioolvoorziening, dan betaalt u rioolheffing. De hoogte van deze heffing is afhankelijk van het aantal ingeschreven personen volgens de Basisregistratie Personen. Kunt u huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan betaalt u jaarlijks een afvalstoffenheffing op basis van het containerformaat.

WOZ‐waarde
Bent u op 1 januari 2022 eigenaar of gebruiker van een woning, dan bevat het aanslagbiljet ook de kennisgeving van de WOZ‐waarde (WOZ‐beschikking). De WOZ‐waarde (wet Waardering onroerende zaken) is een nauwkeurige inschatting van de waarde van een woning op de waardepeildatum 1 januari 2021 bij een eventuele verkoop.

Landelijk is vastgesteld dat met ingang van 2022 de waarde vaststelling plaatsvindt op basis van de grootte van de gebruiksoppervlakte. Gemeente De Fryske Marren is in 2021 op deze wijze al gaan waarderen. Om een WOZ‐waarde te kunnen bepalen, gebruikt de gemeente verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. In het gratis beschikbare taxatieverslag treft u de naast de kenmerken van uw woning de kenmerken en verkoopprijs van de vergelijkbare woningen aan. Hiermee krijgt u inzicht in de wijze waarop de waarde is bepaald.

Landelijk neemt de vrije verkoopwaarde van woningen toe. In gemeente De Fryske Marren ziet men dat ook terug in een gemiddelde stijging van ruim 9% ten opzichte van 2021. Dit betekent overigens niet dat dit in alle individuele gevallen ook de situatie is. Afwijkingen kunnen optreden op basis van de marktsituatie ter plaatse, eventuele verbouwactiviteiten, renovatie, et cetera. Redenen waar de gemeente rekening mee houdt bij de bepaling van de vast te stellen waarde.

Op uw beschikkings-/aanslagbiljet treft u de waarde van uw woning aan. Op basis van de gemiddelde waarde stijging in gemeente De Fryske Marren is het tarief voor de onroerendezaakbelastingen woningen met 7,1 % verlaagd. De verhoging van de onroerendzaakbelastingen 2022 bedraagt derhalve 2,2% en ligt in lijn met het inflatiecijfer.

Het taxatieverslag is beschikbaar en is kosteloos. Heeft u geen aanslag ontvangen of heeft u vragen over uw aanslag? U vindt veel informatie op de pagina belastingen. U kunt ons ook bellen op 14 05 14.