Prijs bij transacties in landbouwgrond ging in 2021 met 5,5% omhoog

27-01-2022 De gemiddelde prijs die in het vierde kwartaal van 2021 in transacties van agrarische grond werd betaald bedroeg 70.000 euro per hectare. Dat is 4,3% meer dan een kwartaal eerder. Over heel 2021 lag de prijs bij transacties in landbouwgrond op 67.100 euro per hectare. Dat is 5,5% hoger dan in 2020. De cijfers zijn afkomstig van het Kadaster.

De gemiddelde prijs die in het vierde kwartaal van 2021 voor een hectare bouwland bedroeg 77.000 euro per hectare. Dat is 2% meer dan in het derde kwartaal. Over heel 2021 werd gemiddeld een prijs van 74.400 euro betaald voor een hectare bouwland. Dat is 3,6% meer dan in 2020.

Voor grasland werd in het vierde kwartaal van vorig jaar gemiddeld 64.800 euro per hectare betaald bij verkooptransacties. Dat is 8% meer dan in het derde kwartaal van 2021. Over heel 2021 werd door kopers van grasland een gemiddelde prijs van  62.000 euro per hectare betaald. Daarmee lag de prijs 6,2% hoger dan in 2020.
  
De gemiddelde prijs voor een hectare grond bestemd voor de teelt van snijmais lag in het vierde kwartaal van 2021 op 67.500 euro. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is die transactieprijs niet veranderd.    

In het vierde kwartaal van vorig jaar is 9.900 hectare landbouwgrond verhandeld. Dat is 1.000 hectare minder dan in hetzelfde kwartaal van 2020. In heel 2021 is 30.900 hectare grond van eigenaar veranderd. Dat is 1,6% minder dan in 2020. De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – kwam in 2021 uit op 1,71% tegen 1,74% in 2020.