Aanslagbiljet gemeentelijke heffingen in uw brievenbus

29-01-2021 LEMMER – Eind januari 2020 ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2021 in uw (digitale) brievenbus. Heeft u via MijnOverheid aangegeven het aanslagbiljet digitaal te willen ontvangen, dan stuurt de gemeente het aanslagbiljet naar uw digitale mailbox. In dat geval ontvangt u de aanslag niet meer thuis in uw brievenbus.

Het biljet kan meerdere belastingen bevatten, doordat u belastingplichtig bent voor meerdere gemeentelijke heffingen. Bent u eigenaar van een woning? Dan betaalt u onroerende zaakbelastingen (OZB). Voert u water af op een gemeentelijke rioolvoorziening, dan betaalt u rioolheffing. De hoogte van deze heffing is afhankelijk van het aantal ingeschreven personen volgens de Basisregistratie Personen. En als u huishoudelijk afval kunt aanbieden, dan betaalt u jaarlijks een afvalstoffenheffing. De aanslag afvalstoffenheffing ontvangt u dit jaar later.  

WOZ-waarde
Bent u op 1 januari 2021 eigenaar of gebruiker van een woning, dan bevat het aanslagbiljet ook de officiële kennisgeving van de WOZ-waarde (WOZ-beschikking). De WOZ-waarde (wet Waardering onroerende zaken) is een indicatie van de verkoopprijs van een woning op de waardepeildatum 1 januari 2020 bij een eventuele verkoop. De waarde is voor 2021 voor het eerst gebaseerd op een gebruiksoppervlakte. Om een WOZ-waarde te kunnen bepalen, gebruikt de gemeente verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. In het gratis beschikbare taxatieverslag vindt u de belangrijkste kenmerken van uw woning en de verkoopprijzen van de vergelijkbare woningen. Het taxatieverslag is via onze website beschikbaar.

Heeft u geen aanslag ontvangen of heeft u vragen over uw aanslag? U vindt veel informatie op onze website: www.defryskemarren.nl/belastingen. U kunt ons ook bellen op 14 05 14.