Agrarische grondprijs bij transacties was in tweede kwartaal 5,8% lager

08-08-2021 LEMMER – De gemiddelde agrarische grondprijs bij transacties in Nederland in het tweede kwartaal van 2021 bedroeg 63.500 euro per hectare. Dat is 5,8% lager dan in het eerste kwartaal van 2021. Zowel de gemiddelde prijs van bouwland als van grasland was lager dan in het eerste kwartaal van 2021. 

De prijs van bouwland bij gesloten verkoopovereenkomsten daalde met 6% naar 69.800 euro per hectare. De prijs bij transacties van grasland nam met 5% af tot 59.600 euro per hectare. De gemiddelde prijs bij overeenkomsten voor snijmaisland was in het tweede kwartaal met 66.800 per hectare, nagenoeg gelijk aan de prijs in het eerste kwartaal.

In het 2e kwartaal van 2021 is 7.200 hectare landbouwgrond verhandeld, 400 hectare minder dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Gemeten over de laatste 4 kwartalen is in totaal 31.200 hectare grond in andere handen overgegaan. Dat is 1.400 hectare meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de 4 laatste kwartalen bedraagt 1,73%, tegen 1,65% in dezelfde periode het jaar daarvoor.